Home Kurzy Akreditované kurzy Asistentka/sekretářka
Asistentka - sekretářka PDF Tisk Email

Pracovní činnost: SEKRETÁŘKA – MODERNÍ SEKRETÁŘKA

Délka kurzu: (120 hod.)

Profil absolventa:

  • Zajišťování administrativní agendy a plánování harmonogramu práce vedoucího.
  • Vyřizování korespondence vedoucího, popř. i cizojazyčné.
  • Stenografování, pořizování záznamů z porad a jednání včetně přípravy potřebných podkladů.
  • Organizování návštěv a porad u vedoucího.
  • Vedení evidence úkolů a sledování termínů jejich plněn, řízení dalších pracovníků sekretariátu.
  • Zakládání korespondence a dalších důležitých písemností, předpisů vyhlášek, zákonů a nařízení a vyhledávání v nich v případě potřeby.
  • Plnění operativních úkolů (např. ubytování, jízdenky, obstarávání časopisů), péče o prostředí vedoucího i sekretariátu.
  • Dokáže používat osobní počítač a jeho programy, používá internet jako nástroj k vyhledávání informací a jako komunikační nástroj se svými klienty (e-pošta, internetové bankovnictví).
  • Pracuje s přílohami emailu (zakládání ukládání), zná bezpečnost při práci na internetu.

Vyučovací předměty: Administrativní činnost, Obchodní korespondence, Základy managementu a organizace, Základy práce na počítači

CENA: 10.800,--

 

Vzdělávejte se!

Projekt, ze kterého můžete čerpat finance na vzdělávání svých zaměstnanců a na uhrazení jejich mezd po dobu strávenou na těchto aktivitách. Projekt pomáhá překonat krátkodobé problémy vzniklé např. poklesem výroby, odbytu služeb atd.... podívejte se na náš informační web vzdelavejtese.cz.