E-komunikace PDF Tisk Email

Název: E-KOMUNIKACE

Délka kurzu: (5 hodin)

Charakteristika kurzu:

  • E-komunikace, e-marketing, sms komunikace, e-mailing a mobilní marketing patří do souboru nástrojů, které se účastníci kurzu naučí využívat pro komunikaci se zákazníky, ale i v osobním životě. Využitím těchto nástrojů se naučí zvyšovat svůj zisk a obrat, šetřit čas a peníze.

CENA: 1.500,--

 

Motivační dopis k modulu e-komunikace:stahnout pdf

KURZ E-KOMUNIKACE

 

KOMUNIKAČNÍ A ON-LINE KOMUNITY – VYTVOŘÍME ...


... A NAUČÍME VÁS ČI VAŠE LIDI, JAK NA TO


Potřebujete rozvinout elektronické komunikační dovednosti, naučit se vést on-line tým či komunitu, naučit se řídit projekt on-line? Naučíme Vás zorganizovat lidi a práci on-line, postavit virtuální tým či komunitu, udržet ji a vést k úspěchu. Kurzy máme připravené pro prostředí manažerské i akademické a další. RS Semily s.r.o. má některé naše kurzy akreditovány MŠMT nebo MPSV.
 

10 DŮVODŮ, PROČ ROZVÍJET SVÉ E-KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

 V kurzech KOMUNIKACE + E-KOMUNIKACE Vám nabídneme hned několik možností, jak se s námi vydat do světa, který zůstává ve většině společností zatím neprobádán – a přitom v něm leží tolik pokladů. Svět E-KOMUNIKACE nám přináší nástroje, kterými většina z nás sděluje a přijímá informace po většinu pracovního dne. Víme však, co skutečně „dokáží“? A netrápí nás občas tak trochu? Následující Desatero pro E-KOMUNIKACI je tu pro Vás. 

10. E-KOMUNIKACÍ trávíme až 3 hodiny denně. A bude hůře.
A to jsou střízlivé odhady z posledních výzkumů, které navíc předpovídají, že do r. 2010 budou zejména administrativní a řídící pracovníci trávit až 4 hod. denně komunikováním za použití elektronických nástrojů.

9.  Z těchto 4 hodin jsou až 2 hodiny neefektivní.
A opět: naše zkušenost z E-KOMUNIKAČNÍCH kurzů přináší občas ještě krutější data. S nástroji E-KOMUNIKACE si často nevíme rady, necháme se jimi rušit a místo toho, aby sloužily nám, spíše nás souží. A přitom stačí jen málo…

8.  email není ani dopis, ani mluvené slovo.
Většina ze zaměstnanců v obchodu, projektovém řízení a managementu je proškolena až přeškolena v nejrůznějších komunikačních dovednostech. Kolik času nám ale věnovali lektoři s pochopením toho, jak komunikovat ve virtuálním prostředí? Kdo nám kdy vysvětlil, jak se liší E-KOMUNIKACE od klasické? Naučil nás někdo, jak se mailem vyjádřit jasně, srozumitelně a bez možnosti dezinterpretace?

7. E-KOMUNIKACE dokáže způsobit chaos...
Nevysvětlil. Z nepochopitelných důvodů je rozvoji E-KOMUNIKAČNÍCH dovedností u nás věnována minimální pozornost. Přitom výzkumy jednoznačně prokazují, jak je nutné porozumět specifikům E-KOMUNIKACE pro předcházení nedorozumění a neefektivitě při spolupráci.

6. …ale také vnést pořádek do projektů a vztahů.
Nemá valného smyslu učit se E-KOMUNIKAČNÍM dovednostem „nasucho“, bez její konkrétní aplikace. Velice rychle lze ukázat, že správné využití mailu a dalších nástrojů pomáhá řízení lidí, vedení a koordinaci projektů, umožňuje spolupráci na komplexních úkolech a zásadně umí akcelerovat projekty.

5. Spojuje nás s lidmi na jiném místě, v různém čase.
Jak jinak než za pomoci mailu, chatu, internetové telefonie či videokonferencí využít potenciálu lidí, kteří jsou nám geograficky vzdáleni? E-KOMUNIKACE nám umožňuje pracovat s lidmi, kteří mohou být pro náš projekt zásadní, a přitom působí v jiném místě – a potenciálně i v jiném čase, díky možnostem asynchronní E-KOMUNIKACE (ano, je to tak trochu matrix).

4.  Elektronická komunikace nemusí být neosobní.
Emoce v emailu? Elektronická empatie? Virtuální vztahy s velice reálnou silou? Ale ano, vše lze, stačí jen pochopit zákonitosti vyjadřování emocí v elektronickém prostředí a pochopit, jak je vyjadřují ostatní. Vraťme lidský rozměr E-KOMUNIKACI – stačí jen skutečně málo!

3. Umožňuje nám zorganizovat si čas podle svého. Pokud to tak dělají i ostatní…
Díky E-KOMUNIKACI můžete komunikovat jen tehdy, když se vám to skutečně hodí. Nemusíte se zúčastňovat schůzí, které se konají zrovna v tu nejméně vhodnou dobu, odpovídat kolegovi, který vás přepadl v kanceláři či řešit banality, když jste pohrouženi do něčeho třeba daleko závažnějšího. To ale předpokládá, že celý váš tým zná alespoň základní pravidla pro využití E-KOMUNIKACE. Praxe ukazuje, že tato pravidla má přitom málokterý tým nastavené. Proč, to nám jasné není.

2. Není to nic těžkého. A je to dost zábava.
Umíte psát na klávesnici? Otevřít si email? Dokážete naslouchat a sdělovat informace? Pak nemáte jedinou omluvenku pro to, abyste se stali králi a královnami E-KOMUNIKACE. Klíč není v technologiích, ale v tom, jak je uchopíme. A spousta možností je velice zajímavých!

1. Ušetří nám čas.
Zvyšte své kompetence v oblasti E-KOMUNIKOVÁNÍ, a máte jistý okamžitý efekt v podobě uspořeného času. Dalších důvodů pro rozvoj dovedností v E-KOMUNIKACI vskutku netřeba! :-

Spolupracovat a učit se za pomoci elektronických nástrojů? Ale samozřejmě! Nabízíme Vám řešení pro elektronické vzdělávání a komunikaci, která v sobě spojují špičkovou technologii, účinnou pedagogiku a znalost firemního a akademického prostředí. Náš tým expertů nadšených pro nové formy spolupráce a vzdělávání nabízí odpověď na potřeby tvorby obsahu, software a dovedností v oblasti E-KOMUNIKACE + KOMUNIKACE + ELEKTRONICKÉ SPOLUPRÁCE.
Domníváme se, že zkušenosti RS Semily s.r.o. vyhovují náročným požadavkům našich klientů a velmi bychom ocenili příležitost osobní schůzky s Vámi za účelem prodiskutování případných možností.

Celý motivační dopis k modulu e-komunikace:stahnout pdf

 

Vzdělávejte se!

Projekt, ze kterého můžete čerpat finance na vzdělávání svých zaměstnanců a na uhrazení jejich mezd po dobu strávenou na těchto aktivitách. Projekt pomáhá překonat krátkodobé problémy vzniklé např. poklesem výroby, odbytu služeb atd.... podívejte se na náš informační web vzdelavejtese.cz.