Home Kurzy Managerské kurzy
Managerské kurzy PDF Tisk Email

Pracovní činnost:  MANANGEMENT

Délka kurzu: (120 hod.)

Profil absolventa:

  • Zná základní manažerské činnosti (plánování, organizování, vedení lidí, personální zajištění, motivace, kontrola), orientuje se v konkrétních metodách a postupech daných manažerských činností.
  • Zná terminologii moderního manažera, umí ji používat v obchodních jednáních a vnitropodnikovém řízení. Při řídící činnosti prakticky využívá asertivní znalosti, umí řešit konflikty a stresové situace na pracovišti, dále umí konstruktivně kritizovat a přijímat kritiku, uzavírat kompromisy.
  • Vychází ze zkušeností z psychologie a zařazuje její metody. Zná sám sebe a dovede pozitivně využívat své silné stránky osobnosti a též kompenzovat své nedostatky, popř. na nich pracovat.
  • Vede porady, umí si stanovit cíle a postupy k jejich dosažení.
  • Orientuje se v marketingové terminologii a je schopen pracovat na marketingových výzkumech.
  • Dokáže používat na vysoké úrovni osobní počítač a jeho programy, ke své práci používá internet jako nástroj k vyhledávání informací, pracuje s tabulkovým procesorem MS-Excel, databázovými programy MS-Access, pokročile ovládá a používá metody PowerPoint.
  • Vyučovací předměty: Práce na počítači pro pokročilé, Management, Marketing, Psychologie
CENA: 10.800,--
 

Vzdělávejte se!

Projekt, ze kterého můžete čerpat finance na vzdělávání svých zaměstnanců a na uhrazení jejich mezd po dobu strávenou na těchto aktivitách. Projekt pomáhá překonat krátkodobé problémy vzniklé např. poklesem výroby, odbytu služeb atd.... podívejte se na náš informační web vzdelavejtese.cz.