Home Kurzy Aktuálně
Aktuální nabídka kurzů PDF Tisk Email

Pracovní činnost: (120 hod.) ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

Administrativní činnost ve firmě, vyřizování korespondence, e-pošta, zakládání korespondence, práce na PC, základy ekonomiky podniku, účetnictví, tvorba životopisu, osobní prezentace.
Předměty: Marketing, Ekonomika, Pracovní a obchodní právo, Obecná a obchodní psychologie, Výpočetní technika - internet:
CENA: Kč 8.510,--

Pracovní činnost: (100 hod.) ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK (OZP)

Zajišťování administrativních činností, korespondence, e-pošty, zakládání korespondence. Používání PC, základy ekonomiky podniku, účetnictví, tvorba vlastního životopisu a prezentace na internetových stránkách.
Předměty: Marketing, Ekonomika, Pracovní a obchodní právo, Obecná a obchodní psychologie, Výpočetní technika – internet.
CENA: Kč 8.650,--

Pracovní činnost:  (160 hod.) PEČOVATEL/PEČOVATELKA (O DĚTI VE VĚKU OD 3 DO 15 LET) – HLÍDÁNÍ DĚTÍ – AU PAIR

Péče o svěřené děti, rozvoj jejich rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Pedagogicko-psychologické metody. Práce na počítači a internetu.
Předměty: Psychologie výchovy a vzdělávání, Pedagogika, Právo, Účetnictví, Výpočetní technika - internet.
CENA: Kč 13.600,--

Pracovní činnost: JAZYKOVÉ KURZY – AJ, NJ (II. Semestry-1.školní rok=80 hodin)

Schopnost domluvit se v daném jazyce, důraz na samostatný projev účastníků a jejich rozmluvení v cizím jazyce.
Předměty: Anglický jazyk, Německý jazyk
CENA: Kč 2.990,-- za I. semestr

Pracovní činnost: (120 hod.) MANANGEMENT

Základní manažerské činnosti (plánování, organizování, vedení lidí, personální zajištění, motivace, kontrola) + metody a postupy. Asertivní znalosti, řešení konfliktů a stresových situací, konstruktivní kritika a přijímání kritiky, uzavírání kompromisů. Sebe-motivace. Práce na PC - vysoká úroveň
Předměty: Práce na PC, Management, Marketing, Psychologie
CENA: Kč 10.800,--

Pracovní činnost: PRODAVAČSKÉ PRÁCE - MODERNÍ PRODAVAČKA (235 hod.)

Zajišťování administrativní agendy a plánování nákupu (skladování) + provoz obchodu. Psychologie trhu - zákony nabídky a poptávky.  Použití osobního počítače  a jeho programů, internet (e-pošta, internetové bankovnictví).
Předměty: Administrativní práce, Hospodářské výpočty, Marketing a management, Zbožíznalství, Ekonomika a provoz obchodu, Psychologie, Základy práce na PC.
CENA: Kč 8.700,--

Pracovní činnost:  (120 hod.) ÚČETNÍ – PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Orientace v právních normách, účetnictví OSVČ, evidence majetku, vedení účetních knih. Evidence zásob, skladů, výroby, účetní závěrka a účetní výkazy. Zná účtovou osnovu a rozvrh.
Vyučovací předměty: Ekonomika
CENA:  Kč 7.000,--

Pracovní činnost: SEKRETÁŘKA – MODERNÍ SEKRETÁŘKA (120 hod.)


Zajišťování administrativní agendy a plánování harmonogramu práce vedoucího, vyřizování korespondence (i cizojazyčné), pořizování záznamů z porad, příprava potřebných podkladů, organizování návštěv a jednání, vedení evidence úkolů a sledování termínů jejich plnění, řízení dalších pracovníků sekretariátu. Zakládání korespondence, písemností + plnění operativních úkolů. Použití osobního počítače a jeho programů, internet.
Předměty: Administrativní činnost, Obchodní korespondence, Základy managementu a organizace, Základy práce na PC.
CENA: Kč 10.800,--

Pracovní činnost:  (40 hod.) ÚČETNÍ – DAŇOVÁ EVIDENCE

Orientace v právních normách týkajících se účetnictví OSVČ, Zákon o účetnictví. Evidence majetku, vedení účetních knih, evidence zásob, skladů, výroby. Účetní závěrka a tvorba účetních výkazů.
Předměty: Daňová evidence
CENA: Kč 3.900,--

Pracovní činnost: ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK - ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE (50 hod.)


Práce na osobním počítači, vyhledání pracovních míst v síti internet, e-pošta. Tvorba životopisu a vystavení ho na internetových stránkách.
Vyučovací předměty: Výpočetní technika
CENA: Kč 3.500,--

Dále máme v nabídce:

  • KURZ PRACOVNÍKŮ V SOC. SLUŽBÁCH - CENA: 12.000,-
  • KOMUNIKACE - CENA: 3.500,-
  • E-KOMUNIKACE - CENA: 1.500,-
  • JOB CLUB - CENA: 4.000,-
  • KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO FIRMY - CENA: individuálně
  • ZÁKLADY PODNIKÁNÍ - CENA: 9.000,-
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
 

Vzdělávejte se!

Projekt, ze kterého můžete čerpat finance na vzdělávání svých zaměstnanců a na uhrazení jejich mezd po dobu strávenou na těchto aktivitách. Projekt pomáhá překonat krátkodobé problémy vzniklé např. poklesem výroby, odbytu služeb atd.... podívejte se na náš informační web vzdelavejtese.cz.